OGOS vindt het belangrijk dat we samen met de andere ketenpartners in contact blijven. Tegenwoordig doen we dat door onze deelname aan het kennisnetwerk Staalconserveren. Dit is een voortvloeisel uit het PSIbouw project Professionalisering Staalconservering.

Kennisnetwerk Staalconserveren

In 2011 is het Kennisnetwerk van start gegaan. Doel is om in de keten gezamenlijk knelpunten op te lossen. Deelnemers aan het Kennisnetwerk zijn naast OGOS, Onderhoud NL, VVVF, v-ION, ZinkInfoBenelux.

Garantie eisen

Het eerste knelpunt welke is aangepakt zijn de garantieovereenkomsten op geconserveerd werk. Tijdens het PSIBouw project Professionalisering Staalconserveren, zie onder, bleek dit een knelpunt welke niet is opgelost in het project. in 2012 is een werkgroep gestart waarin vertegenwoordigers van de keten vertegenwoordigd zijn. De werkgroep heeft een document opgeleverd waarin alle ketenpartijen, inclusief, achterban zich kan vinden. Het laatste restpunt: het definiëren van een product eis voor kleur- en glansbehoud in plaats van een garantiebepaling is op dit moment in het laatste fase belandt. er worden momenteel QUV testen uitgevoerd met verschillende systemen en kleuren om te bepalen of de veronderstelde eisen gehaald kunnen worden.

Brandwerende coatings

Inmiddels is de Kennisgroep Brandwerende Coatings opgericht. Deze breed samengestelde groep streeft naar een doelmatige en efficiënte kwaliteitsborging op brandwerende coatings. Ieder betrokken partij moet zich bewust zijn van haar verwantwoordlijkheden. Door het opstellen van een checklist voor Kwaliteitsborging in de Bouw wordt duidelijk welke documenten een opdrachtgever moet voorschrijven, hoe de coating aangebracht moet worden, aan welke eisen een brandwerende coating moet voldoen, maar bevorderd ook dat een constructeur op tijd een juiste berekening maakt. De checklist is ook een antwoord op het ontbreken van een CE-markering voor brandwerende coatings.