Bouwen met staal is het mooiste dat er is. Niet voor niets is staal een favoriete toepassing bij de bouw van infrastructuurwerken, zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, schepen, gasinstallaties, boorplatforms, et cetera. Er ligt echter altijd één bedreiging op de loer: roest! Corrosie en dus extra onderhoud, maar ook stremming van wegen of uitval van productie (gas of olie) kunnen aanzienlijke schades opleveren. De rekening komt vaak – ten onrechte – op het bord van de opdrachtgever.

Staalplaza

In het project Professionaliseren staalconserveren van PSIBouw bouwden partijen in de keten van staal en staalconserveren aan verbetering van het systeem om risico’s, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid beter onder elkaar te verdelen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de speerpunten voor verandering in de bouw: innovatie, prijs-kwaliteit en transparantie. Sleutelwoorden zijn samenwerking in de keten en focus op het eindresultaat voor de gebruiker.

Documentatie

Het programma is inmiddels voltooid. Alle documenten en resultaten staan hier:

Werkgroep Contracten:

Werkgroep Proces

Werkgroep Product en ontwerp

Werkgroep innovatie en communicatie