Eén van de doelstellingen binnen OGOS is kennisuitwisseling tussen de deelnemers. De nieuwste technieken en innovaties worden met elkaar besproken en demonstraties verzorgd.

Innovaties: Inductiereinigen

Inductiereinigen is een nieuwe en zeer milieuvriendelijke manier van verf verwijderen. De techniek is gebaseerd op magnetische inductie en is te vergelijken met inductie koken. De temperatuurbeheersing van het staal is een zeer belangrijk punt van aandacht en inmiddels volledig geborgd. Voor de techniek bestaan diverse units en diverse mondstukken. De mondstukken kunnen worden omgezet voor het te behandelen type constructie. In de praktijk blijkt inductie reinigen een effectieve manier van verf verwijderen. De grootste punten van aandacht tijdens de ontwikkeling waren de innovaties, apparatuur, mondstukken, stroomvoorziening, koeling, temperatuurborging, temperatuurmeting, te verwijderen verflagen, laagdiktes, snelheid, milieu factoren en nabewerking.

In de ontwikkeling was zoals gemeld de temperatuurregeling erg belangrijk. De temperatuur van het staal mag niet te hoog worden (vanwege mogelijke vervorming) en wordt ook voortdurend gemeten. Milieu en Arbo wetgeving zijn de grote winnaars van de techniek: circa 80 kg/m2 minder afval, geen stofoverlast, 40% minder energie verbruik en een hogere veiligheid voor de operator.
De benodigde tijd inclusief nastralen is nagenoeg gelijk aan die voor volledig gritstralen, voor kleine laagdikten (tot 150 mu) is de techniek niet geschikt. Zinkprimers en -silicaten als eerste laag worden niet verwijderd omdat deze zelf ook magnetisch zijn.
De verdere ontwikkeling van de apparatuur vindt nog steeds plaats, verwacht wordt dat door meer afname van apparatuur de techniek goedkoper wordt. Inmiddels is er bij verschillende projecten gebruik gemaakt van de techniek.

Impedantiemetingen (EIS)

Impedantiemetingen zijn een lang bestaande elektro-chemische meetmethode om de levensduur van coatingsystemen te voorspellen. De techniek kan mogelijk ook als extra tool om de status van de bestaande conservering te toetsten. OGOS is een project aan het voorbereiden waarbij bij bestaande objecten de visuele inspectie wordt vergeleken met EIS-metingen, zodat de waarde van de EIS-metingen onderzocht kan worden.